DET HÄR AVTALET KOMMER NI ATT UNDERTECKNA NÄR NI KÖPER KATT VIA OSS:

Adoptionsavtal

 

Gällade Katten:                                                                                          

 

född:                           id:                               .         

 

Adoptionsavgift:                          kr

 

Katten är vid adoptionstillfället:                                                      Kastrerad       Vaccinerad       idmärkt       avmaskad x2
 

Paragrafer

  1. Jag förbinder mig att ta väl hand om katten genom att ge den mat, tillsyn och god omvårdnad.
  2. Katten får på inga villkor utsättas för djurförsök, djurplågeri, vanvård eller någon form av experiment.
  3. Jag är medveten om att katten kan bli sjuk eller skadad. Jag kommer att åta mig kostnaden för detta. Livbojen rekommenderar att du försäkrar din katt för att klara av ev. veterinärkostnader som kan bli höga, samt att du vaccinerar katten mot kattsnuva och kattpest.
  4. Om katten är okastrerad vid överlämnandet åtar jag mig att göra detta. Om det är en kattunge bör kastrationen utföras vid 6-8 månaders ålder. Katten skall även id-märkas eller chippas vid tillfället. Alla vuxna katter som lämnar Livbojen är redan kastrerade. Både han- och honkatter ska kastreras för att förhindra att fler oönskade katter föds. Kastreringsintyg (samt papper på att katten är märkt) ska skickas till Livbojen.
  5. Jag kommer att hålla katten inomhus tills katten känner sig hemma och trygg, minst 3 veckor. En okastrerad honkatt som ev. kan börja löpa får inte släppas ut på egen hand pga. risk för dräktighet.
  6. I stadsbebyggt samhälle är det bäst om katten får vara innekatt. Utevistelse kan ske i t ex sele och koppel. Om man har tillgång till inhägnad rastgård är detta också ett alternativ.
  7. Om jag inte har möjlighet att behålla katten, skall Livbojen kontaktas. Katten får inte på några villkor säljas, skänkas bort eller avlivas utan Livbojens vetskap. Avlivning gäller endast på veterinärens inrådan om katten är akut sjuk eller skadad. I dessa fall kommer jag att skicka ett veterinärintyg till Livbojen.
  8. Jag har möjlighet att ringa Livbojen för rådgivning eller om jag har frågor om katten.
  9. Pengar som betalas vid kattköp kan ej återfås om man lämnar tillbaks katten. De används genast till andra hemlösa katter. 


Datum:

 

Köpare:                                                    .                Livbojen                     

Adress:

Telefonnummer: 

livbojen@gmail.com


Sara:  070-395 47 81

NORDEA Bankkonto
Clearing: 3068
Konto nr: 02 13 635

(välj överföring ej Pg eller Bg)

"För blinda själar
är alla katter lika.
För en kattälskare
är varje katt unik."

Adoptions erbjudande till alla som adopterar katt från Livbojen!

 

Djurmagazinet i Eskilstuna ger ER som adopterar en katt från Livbojen en gåva mot uppvisande av underskrivet adoptionsavtal på plats i butik.